מערכות אלקטרו מכאניות וציוד LV*MV*HV

  • לוחות חשמל AC&DC
  • ציוד מיתוג AC&DC לרשת מגע עילי ורכבתי
  • מערכות בדיקה
  • בדיקת מנועים חשמליים
  • מכשירי מדידה ובוחני מתח
  • Bushings מבודדי מוליך
  • ציוד הארקה ובטיחות
  • אביזרי כבילה (כולל מחברים ונעלי כבל)

תכנון ייחודי על פי דרישות
התמחות בחשמול רכבתי * מערכות וציוד בדיקה לסביבה נפיצה ורגישה

חברות מיוצגות

מערכות אלקטרו מכאניות וציוד LV*MV*HV